பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தர வேண்டிய விஷியம் | Tamil Health Tips | Seithigal | Latest News


பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தர வேண்டிய விஷியம் | Tamil Health Tips | Seithigal | Latest News
Tips to protect your girl from child abuse

பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தர வேண்டிய விஷியம்கள்

Many child abuses are happening nowadays in India. Because their parents did not tell about child abuse to their children. Here we are giving some tips to protect your girl from child abuse.

————————————————————————————–

For more health, beauty and lifestyle videos, subscribe to our TamilCare channel. We hope our channel will surely help you.

————————————————————————————–

Subscribe : https://goo.gl/VAVi5y
Follow us on FB : https://goo.gl/SAH0W4

————————————————————————————–

Disclaimer: The information and suggestions provided by Tamil Care channel is only for educational and general purposes only, you no need to consider it as professional advice. We try to give the best and useful information daily, but we cannot guarantee for that. If you want to try our advice, please consider your doctor before trying.

Music Credit:
Tobu & Itro – Sunburst [NCS Release]

Image & Video Credit:
https://www.pixabay.com
https://www.Pexels.com
http://www.Freepik.com
https://www.Stockvault.net
https://www.videezy.com
https://www.videvo.net